Finansieringsbeslut fattade i EURA 2014 -systemet

Offentlig framläggning av beslut om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden fattade av Birkalands förbund


De finansieringsbeslut som gäller EU:s strukturfondsprojekt och som fattas av landskapsdirektören vid Birkalands förbund publiceras i Birkalands förbunds offentliga diarium på www.pirkanmaa.fi.

Birkalands förbund är förmedlande organ för strukturfondsverksamheten vid landskapsförbunden (Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Satakunta) i Västra Finland. Landskapsstyrelsen vid Birkalands förbund har 8.12.2014 beslutat om att offentligt lägga fram finansieringsbesluten. Förbundens medlemskommuner och deras invånare har rätt till omprövning och kommunalbesvär över Birkalands förbunds finansieringsbeslut då beslutet gäller projekt i det egna landskapet. Diariet är också tillgängligt på Birkalands förbund under förbundets öppettider.