Fonden för rättvis omställning FRO

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

Med projekt från Fonden för rättvis omställning (FRO/JTF) främjas hållbara energilösningar och koldioxidsnål växt- och djurproduktion.

Finlands särskilda FRO-mål är att minst halvera användningen av torv som energikälla fram till år 2030. Enligt EU:s landsrapport till Finland (2020) konstateras att det krävs ambitiösa nya åtgärder för att landet ska nå klimatneutralitet fram till 2035. De negativa socioekonomiska konsekvenserna av minskad torvproduktion drabbar i Österbotten speciellt växthusodlingen, växt- och djurproduktionen, logistik- och transporttjänster samt energiförsörjningsberedskapen.

I Österbottens territoriella plan för en rättvis omställning (FRO-planen) lyfts två centrala utvecklingsbehov som lindrar skadeverkningarna av övergångsskedet. 

  • skapande av hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet
  • främjande av klimatneutral växt- och djurproduktion och restaurering av torvmossar.   

För att möjliggöra en rättvis omställning och motverka socioekonomiska konsekvenser i Österbotten behövs det mycket ny kunskap om utvecklade energilösningar som baserar sig på förnybar energi och om klimatneutral växt- och djurproduktion. Detta förutsätter innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i området för att man ska få till skräddarsydda lösningar.

Österbotten får för åren 2021–2023 sammanlagt 14,1 miljoner euro i FRO-medel. Österbottens förbunds andel är 4,2 miljoner euro. Finansieringen kan beviljas till allmänna utvecklings- och innovationsprojekt.

Österbottens förbunds andel på sammanlagt cirka 4,2 miljoner euro riktas till finansiering ur Fonden för en rättvis omställning (FRO) från programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 i EU:s regional- och strukturpolitiska program prioritering 7 Ett Finland för rättvis omställning (FRO).

NTM-centralen i Mellersta Finlands andel på 9,9 miljoner riktas företrädesvis till företagsprojekt men också till kunskapshöjande projekt (ESF+ 0,7 miljoner €) samt projekt som syftar till återställande av torvtäkter (0,7 miljoner €).

Länkar till mer information

Österbottens förbunds öppna ansökningsomgångar

Mer information om finansiering och finansieringskriterinerna finns på strukturfonder.fi

Projektidépresentation


Vi diskuterar gärna era projektidéer på förhand.  Boka tid med oss på Österbottens förbund för projektidépresentation och ge en kort beskrivning av er idé.

Via denna länk ser ni vilka datum vi har reserverat för projektidédiskussioner och hur ni bokar tid.

 

Medfinansieras av Europeiska.

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Regionutvecklingsdirektör
Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Regionutvecklingsexpert
Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert
Piitulainen Emilia IMG 6028
Emilia Piitulainen
Regionutvecklingsexpert