EU:s programperiod 2021–2027

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen

Infobrev: Viktig information för mottagare av stöd för Eruf- och FRO-projekt!


Målet med region- och strukturpolitiken är att jämna ut utvecklings- och välfärdsskillnaderna mellan regionerna samt säkerställa hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europeiska unionen och dess medlemsländer. Varje medlemsstat utarbetar ett program för varje programperiod i EU:s regional- och strukturpolitik. I programmet beskrivs de utgångspunkter, mål och åtgärder som medlemsstaten ställt upp för utvecklingsverksamheten samt finansieringen i enlighet med de rättsakter som gäller EU:s programperiod. 

Programmet stöder förnyelse, kompetensutveckling och delaktighet i enlighet med hållbar utveckling. De genomgående prioriteringarna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland är hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen, jämlikhet, digitalisering, internationalisering, klimatförändring och innovativitet. Dessa ingår i all verksamhet. Av Eruf-finansieringen riktas 35 procent till klimatåtgärder. 

Programmet strävar efter att förnya regionernas näringsstruktur, förbättra sysselsättningen och kompetensen samt öka delaktigheten.  

Programmet har sex teman: Ett innovativt Finland (Eruf), Ett klimatneutralt Finland (Eruf), Ett tillgängligare Finland (Eruf), Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland (ESF+), Ett Finland för sociala innovationer (ESF+), Ett Finland som bekämpar materiell brist (ESF+). Finansiering beviljas av landskapsförbunden, NTM-centralerna och Livsmedelsverket.

Läs mera på rakennerahastot.fi  

Österbottens förbund beviljar finansiering från följande finansieringskällor som kompletterar varandra:

De ansökta projekten ska vara förenliga med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 samt främja målen i det. Verksamheten i projekt som finansieras ska vara förenlig med tyngdpunkterna i Strategin för smart specialisering i Österbotten 2022–2025  samt förverkliga utvecklingssatsningar enligt Österbottens landskapstrategi.

Öppna ansökningsomgångar hittar du här.