Fonden för rättvis omställning FRO

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

Med projekt från Fonden för rättvis omställning (FRO/JTF) främjas hållbara energilösningar och koldioxidsnål växt- och djurproduktion.

Finlands särskilda FRO-mål är att minst halvera användningen av torv som energikälla fram till år 2030. Enligt EU:s landsrapport till Finland (2020) konstateras att det krävs ambitiösa nya åtgärder för att landet ska nå klimatneutralitet fram till 2035. De negativa socioekonomiska konsekvenserna av minskad torvproduktion drabbar i Österbotten speciellt växthusodlingen, växt- och djurproduktionen, logistik- och transporttjänster samt energiförsörjningsberedskapen.

I Österbottens territoriella plan för en rättvis omställning (FRO-planen) lyfts två centrala utvecklingsbehov som lindrar skadeverkningarna av övergångsskedet. 

  • skapande av hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet
  • främjande av klimatneutral växt- och djurproduktion och restaurering av torvmossar.   

För att möjliggöra en rättvis omställning och motverka socioekonomiska konsekvenser i Österbotten behövs det mycket ny kunskap om utvecklade energilösningar som baserar sig på förnybar energi och om klimatneutral växt- och djurproduktion. Detta förutsätter innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i området för att man ska få till skräddarsydda lösningar.

Finansieringen kan beviljas till allmänna utvecklings- och innovationsprojekt.

Österbottens förbunds finansiering riktas till finansiering ur Fonden för en rättvis omställning (FRO) från programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 i EU:s regional- och strukturpolitiska program prioritering 7 Ett Finland för rättvis omställning (FRO).

Länkar till mer information

Österbottens förbunds öppna ansökningsomgångar

Mer information om finansiering och finansieringskriterinerna finns på strukturfonder.fi

Projektidépresentation


Vi diskuterar gärna era projektidéer på förhand.  Boka tid med oss på Österbottens förbund för projektidépresentation och ge en kort beskrivning av er idé.

Via denna länk ser ni vilka datum vi har reserverat för projektidédiskussioner och hur ni bokar tid.

 

Medfinansieras av Europeiska.

Niklas Ulfvens
Regionutvecklingsdirektör
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Karl-Gustav Byskata
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Emilia Piitulainen
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi