Hållbar stadsutveckling

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

De ekosystemavtal som slutits med städerna utgör grunden för EU:s regional- och strukturpolitiska program hållbar stadsutveckling. Innehållet i avtalen baserar sig på stadsregionernas lokala styrkor, men de anknyter alla till omfattande aktuella teman som koldioxidsnålhet, digital teknologi samt välfärd och hälsa. Städernas gemensamma strategi för hållbar stadsutveckling, som projekten ska följa, är härledd ur innehållet i avtalen. Läs mera: rakennerahastot.fi/sv/hallbar-stadsutveckling


Du hittar Vasa ekosystemavtal här (på finska).

Mera information hittar du på Vasa stads webbplats. 

I de teknologiska delområdena koncentrerar man sig på utvecklingsområden, som baserar sig på följande spetskunskaper i EnergyVaasa-ekosystemet:  

  • Smarta elnät
  • Marine-lösningar
  • Hållbar energiproduktion
  • Energieffektivitet
  • Energilagring 

För de teknologiska spetsarnas del koncentrerar man sig inom ekosystemavtalet speciellt på att utveckla innovationsekosystemen, exportåtgärder inom invest-in och systemnivåer, digitalisering och cirkulär ekonomi samt expertis och utveckling av kunnandet. 

Information om ansökningsomgången finns här: Hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal

Emilia Piitulainen
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi