Projektidepresentation

Här kan ni boka tid för projektidédiskussioner med Österbottens förbunds finansieringsexperter. Välj önskat datum och tidpunkt genom att klicka på datum. Ge en kort presentation av er projektidé genom kort att svara på frågorna i formuläret.

21.8.2024

27.8.2024

4.9.2024

12.9.2024

18.9.2024

Karl-Gustav Byskata
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi