EU:s programperiod 2021–2027

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 omfattar fonderna ERUF, ESF+ och FRO (Fonden för rättvis omställning/Just Transition Fund, JTF). Österbottens förbund beviljar delfinansiering från ERUF- och JTF-fonderna.

Österbottens förbund fungerar som förmedlande organ för EU:s regional- och strukturfonder under programperioden 2021–2027. För projektaktörer som ansöker om finansiering betyder det att deras ansökningar nu behandlas och får beslut vid Österbottens förbund.

Mera information om finansiering finns här (på finska).

Programperioden startar i november 2021

Programmet inleds i november 2021. Den nya programperioden förbereds för närvarande nationellt under ledning av arbets- och näringsministeriet. Målet är att programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 godkänns av statsrådet i oktober.

ERUF-delen av programmet fokuserar på innovation, koldioxidneutralitet och tillgänglighet. Noggrannare tyngdpunkter för Österbotten meddelas senare. 

Lagstiftningsgrunderna för programperioden är klara. Du hittar lagstiftningsgrunden här.

Österbottens förbund öppnar ansökningsomgångar i början av 2022

Österbottens förbund öppnar två ansökningsomgångar 2022, en på våren och en på hösten. Ansökningsomgångarnas prioriteringar bestäms av Landskapets samarbetsgrupp (MYR) i början av året. Definitionen av landskapets strategiska prioriteringar utgående från landskapsprogrammet 2022–2025 och Österbottens strategi för tillväxt och innovation (smart specialiseringsstrategi) pågår som bäst. 

Genomförandet av programmet Ett förnybart och kompetent Finland är starkt kopplade till landskapens strategier för smart specialisering (S3), speciellt förverkligandet av särskilt mål 1.1.: Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.

Offentliggjorda och öppna ansökningar kommer att visas på de offentliga sidorna i EURA 2021.

Interreg Aurora 2021-2027

Interreg Aurora 2021–2027 är ett nytt program inom den europeiska Interreg-gemenskapen för gränsöverskridande samarbete. Programmet erbjuder stora möjligheter och möjliggör ett nytt och spännande gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Finland, Norge och Sápmi.

Läs mer om Interreg Aurora-programmet.

Interreg Auroras webplats

Informations- och utbildningstillfällen vid Österbottens förbund

Förbundet anordnar informations- och utbildningstillfällen om ansökningarna.

Du kan ställa frågor i förväg genom Lyyti.

Kommande tillfällen

Workshop för finländska Botnia-Atlantica-projektaktörer och organisationer (på svenska)

När: 28.10.2021 kl. 9–12

Plats: Zoom. Länken skickas till deltagarna.

Anmälning: senast 20.10 genom Lyyti

Målgrupp: Botnia-Atlantica-projektaktörer i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten (öppet även för andra medlemmar i er organisation)


Save the date: Infotillfälle om den nya programperioden (Västra-Finland) 

 

 

Närmare program och anmälningsanvisningar publiceras senare – håll alltså ögon och öron öppna!

När: 23.11.2021 kl. 12–16

Plats: Teams

Målgrupp: Tillställningen är öppet för alla projektaktörer i Västra Finland. 

Vid infotillfället presenteras innehållet i  programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 på ett allmänt plan ur västra Finlands synvinkel och tyngdpunkterna i Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF), socialfonden (ESF+) och fonden för rättvis omställning (JTF) samt förändringar i förhållande till den tidigare programperioden.

Målsättningen med tillställningen är att ge aktörer som söker finansiering en förtätad bild av vilka den nya programperiodens finansieringskällor, fondvisa prioriteringsområden och särskilda mål, samt vilka teman som prioriteras vid finansiering av projekt under den nya programperioden.

Tillställningen ordnas på finska.

________________________________________________________________________________________________________________

Tidigare informationsmöten 

Finansieringsinfo 14.9.2021

Materialet hittar du här

Europeiska unionens flagga. Text Europeiska regionala fonden.