EU:s programperiod 2021–2027

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 omfattar fonderna ERUF, ESF+ och FRO (Fonden för rättvis omställning/Just Transition Fund, JTF). Österbottens förbund beviljar delfinansiering från ERUF- och JTF-fonderna.

ERUF-delen av programmet fokuserar på innovation, koldioxidneutralitet och tillgänglighet. Närmare tyngdpunkter för Österbotten meddelas i början av 2022. 

Österbottens förbund fungerar som förmedlande organ för EU:s regional- och strukturfonder under programperioden 2021–2027. För projektaktörer som ansöker om finansiering betyder det att deras ansökningar nu behandlas och får beslut vid Österbottens förbund.

Mera information om finansiering finns här (på finska). Du hittar lagstiftningsgrunden här.

Informations- och utbildningstillfällen om ansökningarna hittar du under Infomöten.  

Österbottens förbund öppnar ansökningsomgångar i början av 2022

Österbottens förbund öppnar två ansökningsomgångar 2022, en på våren och en på hösten. Ansökningsomgångarnas prioriteringar bestäms av Landskapets samarbetsgrupp (MYR) i början av året. Definitionen av landskapets strategiska prioriteringar utgående från landskapsprogrammet 2022–2025 och Österbottens strategi för tillväxt och innovation (smart specialiseringsstrategi) pågår som bäst. 

Genomförandet av programmet Ett förnybart och kompetent Finland är starkt kopplade till landskapens strategier för smart specialisering (S3), speciellt förverkligandet av särskilt mål 1.1.: Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknologi.

Offentliggjorda och öppna ansökningar kommer att visas på de offentliga sidorna i EURA 2021.

Interreg Aurora 2021–2027

Interreg Aurora 2021–2027 är ett nytt program inom den europeiska Interreg-gemenskapen för gränsöverskridande samarbete. Programmet erbjuder stora möjligheter och möjliggör ett nytt och spännande gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Finland, Norge och Sápmi.

Läs mer om Interreg Aurora-programmet.

Interreg Auroras webplats

 

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen