Projektidepresentation

Här kan ni boka tid för projektidediskussioner med Österbottens förbunds finansieringsexperter. Välj önskat datum och tidpunkt. Ge en kort presentation av er projektidé genom kort att svara på frågorna i formuläret.

18.5.2022, 20.5.2022