Interreg Aurora 2021-2027

Interreg Aurora 2021–2027 är ett nytt program inom den europeiska Interreg-gemenskapen för gränsöverskridande samarbete. Programmet erbjuder stora möjligheter och möjliggör ett nytt och spännande gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Finland, Norge och Sápmi.

Ett nytt programområde

Interreg Aurora kombinerar det geografiska området av de två Interreg 2014–2020-programmen Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica. Programområdet omfattar även Sápmi i Sverige, Finland och Norge.

Kartta Intereg Aurora -alueesta.

Följande NUTS III-regioner omfattas av Interreg Aurora-programmet:

Sverige: Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
Finland: Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten
Norge: Troms og Finnmark och Nordland
Sápmi: Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland samt Idre Sameby i Dalarna i Sverige. Troms och Finnmark, Nordland och Tröndelag samt en del av Innlandet (Elgå Reinbeitedistrikt) i Norge.

Nuvarande situation

Interreg Aurora programmet godkändes av den finska regeringen den 16.9.2021 och av den svenska regeringen den 7.20.2021. Norskt godkännande förväntas i november 2021, varefter programmet kommer att skickas till EU -kommissionen för godkännande. Programmet planeras starta våren 2022.

Vid valet av tyngdpunktsområden för programmet har valts teman med vilka programmet bäst kan påverka och som skapar gränsöverskridande mervärde. Vid beredningen av programmet poängterades hållbar utveckling ur ett brett perspektiv samt från miljö och sociala utgångspunkter.

Urval av programinnehåll:

  • Politiskt mål 1:  ett smartare Europa
  • Politiskt mål 2: ett grönare Europa
  • Politiskt mål 4: ett mer socialt Europa samt
  • Interreg specialmål: förbättrande av samarbetsförvaltningen

Den 23–24 mars 2022 hålls en gemensam avslutning av Interreg Botnia-Atlantica och Interreg Nord-programmen och den officiella lanseringen av Aurora-programmet i Skellefteå.

Läs mer om Interreg Aurora-programmet.