Öppna ansökningar

På denna sida informerar Österbottens förbund om öppna ansökningsomgångar i Österbotten för Eruf- och AKKE-finansiering.

Ansökan: Hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal

Eruf-utlysningen gällande Hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal är öppen.  Ansökningsomgången avslutas 27.4.2023.  

Projekt inom hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal ska vara förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet. Genom ekosystemavtalet om innovationsverksamhet mellan Vasa stadsregion och staten stöds skapandet av ett attraktivt kompetenskluster och innovationsmiljöer samt områdets aktörers koppling till internationella nätverk och värdekedjor för forskning, utveckling och innovationer. Avtalet syftar till att utveckla innovationsekosystem, stärka kompetensspetsar samt öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FoUI) verkningsfullhet stadsbaserat.  

De ansökta projekten ska vara förenliga med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och ekosystemavtalet för Vasa stadsregion samt främja målen i dessa. I ansökan ska påvisas på vilket sätt projektet förverkligar de strategiska prioriteringarna i innovationsekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. 

Ytterligare prioriteringar och ansökningsanvisningar finns i utlysningsannonsen.  

Ansökan: Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)


Ansökningsomgång 1/2023 21.3-11.5.2023

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för projekt som främjar genomförandet av landskapsprogrammet och regeringens regionutvecklingsbeslut. Anslaget kan användas till exempel för småskaliga utvecklings-, försöks- och utredningsprojekt som grundar sig på regionernas styrkor och specialisering.

Läs mera om ansökningsomgångens kriterier i ansökningsutlysningen