Öppna ansökningar

På denna sida informerar Österbottens förbund om öppna ansökningsomgångar i Österbotten för ERUF- och AKKE-finansiering.

Ansökan: Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 programmets finansieringsansökan i Österbotten

Den andra ansökningsomgången för ERUF-finansiering från programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 har öppnats. Ansökningar med bilagor ska inlämnas för myndighetsbehandling i EURA 2021–systemet senast 14.12.2022.

Närmare uppgifter och anvisningar hittar ni i ansökningsutlysningen.

Ansökan om finansiering görs via EURA 2021-systemet.

Bekanta dig med kriterierna: 

De ansökta projekten ska vara förenliga med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 samt främja målen i det.  Verksamheten i projekt som finansieras ska vara förenlig med tyngdpunkterna i Strategin för smart specialisering i Österbotten 2022 - 2025  samt förverkliga utvecklingssatsningar enligt Österbottens landskapstrategi:

Mera information

Strukturfonder.fi: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

 

Ansökan: Hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal

Följande ERUF-ansökningsomgång inom hållbar stadsutveckling öppnas i Österbotten under 2023.

Projekt inom hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal ska vara förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet. Genom ekosystemavtalet om innovationsverksamhet mellan Vasa stadsregion och staten stöds skapandet av ett attraktivt kompetenskluster och innovationsmiljöer samt områdets aktörers koppling till internationella nätverk och värdekedjor för forskning, utveckling och innovationer. Avtalet syftar till att utveckla innovationsekosystem, stärka kompetensspetsar samt öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FoUI) verkningsfullhet stadsbaserat.  

De ansökta projekten ska vara förenliga med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och ekosystemavtalet för Vasa stadsregion samt främja målen i dessa.

 

Ansökan: Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) (stängd)

Ansökningsomgång 1/2022 avslutades 11.10.2022.

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för projekt som främjar genomförandet av landskapsprogrammet och regeringens regionutvecklingsbeslut. Anslaget kan användas till exempel för småskaliga utvecklings-, försöks- och utredningsprojekt som grundar sig på regionernas styrkor och specialisering.