Öppna ansökningar

På denna sida informerar Österbottens förbund om öppna ansökningsomgångar i Österbotten för Eruf- och AKKE-finansiering.

Ansökan: Finansiering från Fonden för rättvis omställning (FRO/JTF)


Ansökningen är öppen 26.9-15.11.2023. Projektfinansiering kan ansökas om från följande tyngdpunkter:

Finlands särskilda FRO-mål är att minst halvera användningen av torv som energikälla fram till år 2030. För att möjliggöra en rättvis omställning och motverka socioekonomiska konsekvenser i Österbotten behövs det mycket ny kunskap om utvecklade energilösningar som baserar sig på förnybar energi och om klimatneutral växt- och djurproduktion.

I Österbottens territoriella plan för en rättvis omställning (FRO-planen) lyfts två centrala utvecklingsbehov som lindrar skadeverkningarna av övergångsskedet.  Dessa är: 

·       skapande av hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet samt  

·       främjande av klimatneutral växt- och djurproduktion och restaurering av torvmossar. 

Projekten bör kunna visa på ett klart orsakssamband mellan de egna målsättningarna och de utvecklingsbehov som identifierats i Österbottens FRO-plan.

Läs mer i ansökningsanvisningarna länk.

Ansökan: Österbottens förbund Eruf-ansökningsomgång 1/2023


Ansökningen är öppen 26.9-22.11.2023. Projektfinansiering kan ansökas från följande tyngdpunkter:

Anskaffningar som görs i investeringsprojekt ska stödja företagens FoUI-arbete samt ibruktagandet av ny teknik och digitala lösningar i samband med digital och grön omställning. De finansierade investeringsprojekten ska stödja målen i strategin för smart specialisering i Österbotten 2022–2025 samt förverkliga till exempel något av följande strategiska prioriteringsområden:

·       projekt som möjliggör att regionens SME-företag tar nästa steg inom avancerad automation

·       projekt som stöder smarta digitala lösningar som grund för smarta elnät, integrerade system och systemlösningar

·       projekt som stöder system för energilagring, efterfrågeflexibilitet och energiinbesparing

Läs mer i ansökningsanvisningarna länk.

 

Ansökan: Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)

Ansökan är öppen 26.9 - 15.11.2023

Projektfinansiering kan ansökas från följande tyngdpunkter:

Avtalsenligt samarbete. 

·       Verksamhetsmiljöer som stöder export och internationella investeringar

·       Tryggande av tillgången på kompetent arbetskraft

·       Främjande av koldioxidneutralitet

Läs mer i ansökningsanvisningarna länk.

 

Ansökan: Hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal

Ansökningsomgången öppnas 12.10.2023.