Öppna utlysningar

På denna sida informerar Österbottens förbund om öppna ansökningsomgångar i Österbotten för Eruf-, FRO- och AKKE-finansiering.

 

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

Utlysning: Österbottens förbunds Eruf-utlysning

Utlysningen av finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) har öppnats.

Ansökningstiden är 6.5–10.10.2024.

Läs mer i ansökningsannonsen.


Utlysning: Hållbar stadsutveckling (Eruf), Vasas ekosystemavtal

Utlysningen av hållbar stadsutveckling - Vasas ekosystemavtal har öppnats.

Ansökningstiden är 6.5–22.8.2024.

Läs mer i ansökningsannonsen.

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

Utlysning: Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)

Ansökningen avslutades 15.11.2023.

Nästa AKKE-ansökningsomgångar kommer att öppnas under året 2024. Mer detaljerade ansökningsdatum och ansökningsprioriteringar kommer att publiceras senare.

Utlysning: Finansiering från Fonden för rättvis omställning (FRO/JTF)


Ansökningen avslutades 4.6.2024. Österbottens förbund öppnar följande FRO-ansökningsomgång under år 2025.