Öppna utlysningar

På denna sida informerar Österbottens förbund om öppna ansökningsomgångar i Österbotten för Eruf-, FRO- och AKKE-finansiering.

Utlysning: Finansiering från Fonden för rättvis omställning (FRO/JTF)

Utlysningen för FRO-finansiering har öppnats. Ansökningstiden är 28.3–4.6.2024.

Läs mer i ansökningsannonsen.

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

Utlysning: Österbottens förbunds Eruf-utlysning


Ansökningen avslutades 22.11.2023.

Nästa Eruf-ansökningsomgång kommer att öppnas under våren 2024. Mer detaljerade ansökningsdatum och ansökningsprioriteringar kommer att publiceras senare. Läs mer (på finska).

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

Utlysning: Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)

Ansökningen avslutades 15.11.2023.

Nästa AKKE-ansökningsomgångar kommer att öppnas under året 2024. Mer detaljerade ansökningsdatum och ansökningsprioriteringar kommer att publiceras senare.

 

Utlysning: Hållbar stadsutveckling (Eruf), Vasas ekosystemavtal

Ansökningen avslutades 23.11.2023.

Nästa Hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal ansökningsomgång kommer att öppnas under våren 2024. Mer detaljerade ansökningsdatum och ansökningsprioriteringar kommer att publiceras senare.