Ankomst

Seminarieplats: Campus Alere
Adress: Wolffskavägen 31, Vasa

https://www.vamk.fi/tietoa/tervetuloa/kampusalue

Ankomst till Vasa

Med tåg: www.vr.fi 
Med buss: www.matkahuolto.fi 

Järnvägsstationen och resecentrumet (busservice) ligger bredvid varandra i omedelbar närhet av Vasa centrum.

Ankomst till campus Alere

Till fots: Det är 1,8 km promenadväg från Vasa centrum till campus Alere i Brändö, mindre än en halvtimmes promenad mitt i den vackraste delen av Vasa.

Med buss: Du kan också ta dig alldeles intill seminarielokalen med kollektivtrafiken i Vasa, busslinje 2, Centrum–Västervik (stig av vid Wolffskavägen). Mer information: https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/trafik-och-gator/kollektivtrafik/busstidtabeller-och-rutter/ 

Med taxi: 0600 30011 (Taxi Vaasa)

Med bil: parkering längs gatan eller vid Metvikens strand (se karta)

Vaasan keskustan kartta