Beredning av landskapsstrategin

Österbottens förbund utarbetar som bäst Österbottens landskapsstrategi 2022–2025. Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram.

Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022–2025. I landskapsprogrammet preciseras målen för regionutvecklingen i landskapet och genomförandet av dem

Beredningen av landskapsstrategin inleddes med insamling av material under våren 2021 genom ett flertal framtids- och strategiworkshoppar och enkäter till aktörer i landskapet. Landskapsstrategin utarbetas i en öppen och interaktiv process där representanter för olika myndigheter och andra aktörer samt medborgarna kan föra fram sina synpunkter.

Program för deltagande och bedömning 

Utkastet till landskapsstrategi är framlagt

Utkastet till landskapsstrategi är framlagt på Österbottens förbunds webbplats 20.12.2021–31.1.2022. Under den tiden finns det möjlighet att skriftligen framföra sin åsikt om utkastet.

Skriftliga utlåtanden eller yttranden om utkastet lämnas till Österbottens förbund senast 31.1.2022 kl. 16.00 per e-post till kirjaamo@obotnia.fi och irina.nori@obotnia.fi eller per post Österbottens förbund, PB 174, 65101 Vasa.

Kungörelse 20.12.2021

Österbottens landskapsstrategi 2022–2025, utkast 13.12.2021

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert