Beredning av landskapsstrategin

Österbottens förbund utarbetar som bäst Österbottens landskapsstrategi 2022–2025. Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram.

Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022–2025. I landskapsprogrammet preciseras målen för regionutvecklingen i landskapet och genomförandet av dem

Beredningen av landskapsstrategin inleddes med insamling av material under våren 2021 genom ett flertal framtids- och strategiworkshoppar och enkäter till aktörer i landskapet. Landskapsstrategin utarbetas i en öppen och interaktiv process där representanter för olika myndigheter och andra aktörer samt medborgarna kan föra fram sina synpunkter.

Lnadskapsstrategin föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande i maj 2022.

Program för deltagande och bedömning 

Österbottens landskapsstrategi 2022–2025, utkast 13.12.2021

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert