future 3277744 1280

En förstudie av ibruktagandet av Riksarkivets elektroniska arkiveringstjänst

Projektet är en del av en större arkivutvecklingshelhet med vars hjälp man skapar förutsättningar för ett nyskapande, modernt och öppet minnescenter i Vasa.

I förstudien utreds fyra myndigheters förutsättningar att övergå till arkivsamarbete med Riksarkivet: Vasa stad, Laihela kommun, Österbottens välfärdsområde och Österbottens förbund.

 

‹ Tillbaka