Smart specialisering

Österbotten behöver innovationer för att kunna vara en framgångsrik region också i framtiden. Vår regionala innovationsstrategi bygger på smart specialisering.

Vår strategi fokuserar på innovation, tillväxt och samarbete.

Smart specialisering betyder att länder och regioner identifierar och väljer sina egna styrkor och inriktar framtida satsningar och investeringar på dem.

Bas för strukturfondsprogram

Europeiska unionens strukturfondsprogram för åren 2014–2020 baserar sig på smart specialisering. Den betonas också i beredningen av den nya programperioden. Smart specialisering framhävs också i EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Samarbete och samsyn behövs

Regionen behöver kontinuerliga satsningar på forskning och utbildning i företag, högskolor och universitet samt inom den offentliga sektorn. Framför allt behöver vi samarbete och en samsyn kring viktiga utvecklingsåtgärder för att systematiskt fokusera regionala finansieringsmedel.

Österbottens strategi för smart specialisering fokuserar på tillverkningsindustri och på aktiviteter som flera branscher har nytta av. På Österbottens förbund arbetar vi för att stärka samarbetet mellan näringsliv, utbildning och offentlig sektor.

Strategin för innovation och tillväxt i Österbotten 2022-2025: Smart specialisering

Ta kontakt

Jerker Johnson
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi