Smart specialisering

In English

Regionala innovationsstrategier för smart specialisering

Österbotten behöver innovationer för att även i framtiden kunna vara en framgångsrik region. En innovation uppstår som en ”lycklig olycka”, men det går att skapa förutsättningar för innovationer genom att planera regionens innovationssystem. Förenklat kan man säga att ett innovationssystem är en beskrivning av hur informationen om nya affärsmöjligheter och teknologier sprids mellan aktörerna. Vanligen sprids den genom företagsnätverk, universitet, utvecklingsorganisationer och den information som den offentliga sektorn besitter.

Även om företagen finns i Österbotten så är innovationsnätverken lokala och globala. Näverken förändras hela tiden och det gäller för planeringen att hela tiden lära sig mera om dem och hitta brister som vi kan åtgärda med tillgängliga medel. Därför gör vi årligen en analys av de brister som finns i strukturena. Sedan utlyser vi systematiskt omgångar för finansiering av de olika brister vi har funnit i strukturena.

En målsättning för arbetet

Vår målsättning är att vara en ”triple-helix-sammanbunden region” där företagen får den kunskaps- och informationsförsörjning de behöver, men även förstår de premisser under vilka planeringen arbetar. I vår analys ställer vi frågor som "var finns era innovationssamarbetspartners geografiskt och finns de är inom företagen, forskningsvärlden eller i utvecklingsorganisationerna?". "Vilka är era erfarenheter av och förväntningar på era partners och vilka teknologier ser ni som viktiga nu och i framtiden?"

Vi ställer frågorna till de företag som är ledande exportörer och målsättningen är att lära sig av och tillsammans med dem. Vi riktar dock våra åtgärder mot att stärka innovationssystemet, vilket gynnar alla som arbetar med innovationer i regionen. På basen av resultaten i undersökningen kallar vi responderna till ett fokusseminarium där vi diskuterar orsakerna till de olika bristerna. Det är även möjligt att delta i denna fortgående process. Under sidan Strukturerad dialog finns frågorna som vi använder i diskussionen. Har du synpunkter kan du gärna kontakta oss.

Triple helix bild 2

Uppdaterat 04.02.2019, klockan 09.57, Marie Sjölind.