Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla tuetaan hallitusohjelman mukaista sopimuksellista yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä. Rahoituksen kohteena ovat alueiden kestävää kasvua ja elinkeinojen uudistamista tukevat toimenpiteet.

Määrärahaa (n. 245 000 €/vuosi) kohdistetaan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien mukaisiin hankkeisiin. Pohjanmaan liitto kohdistaa määrärahat ensisijaisesti koronaepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Hakuaika:


Vuoden 2020 määrärahat on jaettu. Ilmoitamme tässä, kun seuraava hakukierros aukeaa.

Hankerahoitusta myönnettiin seuraaville hankkeille vuonna 2020:

  • Yritysneuvonta koronakriisin aikana, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus
  • Yritystuet koronakriisin aikana Pietarsaaren seudulla, Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia
  • Koronakriisin aikaiset poikkeustoimet yrityksille, Dynamo Närpes
  • Vaasa Region Covid Actions (VRCA), VASEK

 

Rahoituksen kohdentaminen:


Määrärahaa (n. 245 000 €/vuosi) kohdistetaan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien mukaisiin hankkeisiin.

Rahoitettavien hankkeiden toiminnan tulee ensisijaisesti kohdistua koronaepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Tuensaajat:


Rahoitusta voivat hakea alueelliset kehittämisyhtiöt Pohjanmaalla. Hakija ei voi olla yksittäinen yritys, joka haluaa hankkeella kehittää omaa liiketoimintaansa.

Valintakriteerit:


- hanke hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista,
- hankkeen toimenpiteet kohdistuvat laajaan yritysjoukkoon,
- hankkeessa aloitetaan uusia palveluita tai laajennetaan olemassa olevia palveluita.

Hankeaika:


Hankkeita voidaan toteuttaa 31.12.2020 asti. Tarpeen mukaan toteutusaikaa voidaan jatkaa.

Anottava rahoitus:


Anottava rahoitusosuus voi olla enintään 80 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta.

Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävän neuvottelun pohjalta.

Rahoitusta voidaan käyttää palkkakustannuksiin ja ostopalveluihin. Hankkeissa käytetään flat rate 24 % -kustannusmallia.

Rahoituksen myöntämisperusteet on määritelty seuraavissa laeissa ja asetuksissa:

  • Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
  • Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)

Hakemukset:


Allekirjoitettu hakemus ja taustalomakkeet toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.
Hakemus taustalomakkeineen tulee toimittaa myös excel-muodossa osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.

Rahoitushakemus
Täyttöohje
Taustalomakkeen täyttöohje

Maksatushakemus

Ota yhteyttä

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Erikoissuunnittelija
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö