Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla tuetaan hankkeita, jotka edistävät Pohjanmaan maakuntaohjelmaa ja hallituksen aluekehittämispäätöstä. Määrärahaa voidaan käyttää pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin, jotka pohjautuvat maakunnan vahvuuksiin ja erikoistumiseen.

Hakuaika:

Tällä hetkellä ei ole avoimia hakuja

Avoinna olevat rahoitukset löydät avoinna olevat haut sivuilta

Onko sinulla hankeidea? Varaa aika hankeideaesittelyyn

Keskustelemme mielellämme mahdollisista hankeideoista etukäteen. Täältä näette ajankohdat jotka olemme varanneet hankeideaesittelyihin, ja josta voitte varata aika keskusteluille.  Voitte myös täyttää hankeidealomakkeen ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: karl-gustav.byskata@obotnia.fi

Kun haet AKKE-rahoitusta


Rahoitettavien hankkeiden on oltava Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 paiopisteiden mukaisia tai Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian priorisointialueiden mukaisia.

Vaatimukset hankkeille
  • Hankeaika on enintään 2 vuotta
  • Tuen määrä on enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin korkeintaan 150 000€
Hankkeiden tulee lisäksi täyttää seuraavat valintakriteerit:
  • hakemus pohjautuu hakukierroksen painopisteisiin
  • hakemus pohjautuu Pohjanmaan maakuntaohjelmaan tai Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaan
  • hankesuunnitelmassa on selkeä kytkös ongelman ja ratkaisun välillä,hankkeella pitää olla uutuusarvoaja se pitää olla selkeästi fokusoitu
  • hankkeen vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin vain paikallisesti tai yhdelle toimijalle
  • hanke perustuu kohderyhmän todennettuun tarpeeseen,hankesuunnitelmasta ilmenevät tavoitellut tulokset
  • hankesuunnitelmasta ilmenee, kuka vastaa toiminnasta hankkeen loppumisen jälkeen

Pohjanmaan liitolla on mahdollisuus rahoittaa ainoastaan yleisiä kehittämishankkeita, hakijana ei näin ollen voi olla yksittäinen yritys, joka hankkeen avulla haluaa kehittää omaa liiketoimintaansa.

Yksinkeritaistetut kustannusmallit

Kustannukset lasketaan flat rate (40 % tai 7 %) kustannusmallien mukaan.

Flat rate 40 %

Ensisijaisesti käytettävä kustannusmalli AKKE-hankkeissa. Kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Flat rate 7 %

Flat rate 7 %käytetään seuraavissa tapauksissa:

1) hankkeessa ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia
2) hankkeen ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista, tai
3) matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstönpalkkakustannuksista.
Vähintään yksi edellytyksistä on täytyttävä hakemus- ja päätösvaiheessa. Hankepäätöksessä määritelty kustannusmalli sovelletaan hankkeeseen koko sen toteuttamisajan mahdollisista kustannusrakenteen muutoksesta huolimatta

 

Hakemukset

Allekirjoitettu hakemus ja taustalomakkeet toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.

Lomakkeet ja ohjeet

Hankehakemukset 29.11.2021 jälkeen

Hakemuslomake

Hakuohjeet

Tehtävänkuvauslomake kokoaikainen (word)

Tehtävänkuvauslomake osa-aikainen (word)

Yhteishankkeen taustalomake

De minimis ilmoitus (word)

Maksatushakemus

Maksatushakemuslomake

Liite maksatushakemukseen, vakiosivukulumalli (word)

Loppuraportti

Ennen 31.8.2021 hankepäätöksen saaneet hankkeet

Loppuraporttilomake

Maksatushakemus

Muutoshakemus

Ota yhteyttä

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Aluekehitysasiantuntija
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö