Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla tuetaan hankkeita, jotka edistävät Pohjanmaan maakuntaohjelmaa ja hallituksen aluekehittämispäätöstä. Määrärahaa voidaan käyttää pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin, jotka pohjautuvat maakunnan vahvuuksiin ja erikoistumiseen.

Hakuaika:

Tällä hetkellä ei ole avoimia rahoitushakuja

Lisätietoa avoinna olevasta rahoituksesta löydät avoinna olevat haut sivuilta

Onko sinulla hankeidea? Varaa aika hankeideaesittelyyn

Keskustelemme mielellämme mahdollisista hankeideoista etukäteen. Täältä näette ajankohdat jotka olemme varanneet hankeideaesittelyihin, ja josta voitte varata aika keskusteluille.  Voitte myös täyttää hankeidealomakkeen ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: karl-gustav.byskata@obotnia.fi

Kun haet AKKE-rahoitusta


Rahoitettavien hankkeiden on oltava Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 paiopisteiden mukaisia tai Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian priorisointialueiden mukaisia.

Vaatimukset hankkeille
  • Hankeaika on enintään 2 vuotta
  • Tuen määrä on enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
Hankkeiden tulee lisäksi täyttää seuraavat valintakriteerit:
  • hakemus pohjautuu hakukierroksen painopisteisiin
  • hakemus pohjautuu Pohjanmaan maakuntaohjelmaan tai Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaan
  • hankesuunnitelmassa on selkeä kytkös ongelman ja ratkaisun välillä, hankkeella pitää olla uutuusarvoaja se pitää olla selkeästi fokusoitu
  • hankkeen vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin vain paikallisesti tai yhdelle toimijalle
  • hanke perustuu kohderyhmän todennettuun tarpeeseen, hankesuunnitelmasta ilmenevät tavoitellut tulokset
  • hankesuunnitelmasta ilmenee, kuka vastaa toiminnasta hankkeen loppumisen jälkeen

Pohjanmaan liitolla on mahdollisuus rahoittaa ainoastaan yleisiä kehittämishankkeita, hakijana ei näin ollen voi olla yksittäinen yritys, joka hankkeen avulla haluaa kehittää omaa liiketoimintaansa.

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Kustannukset lasketaan flat rate (40 % tai 7 %) kustannusmallien mukaan.

Flat rate 40 %

Ensisijaisesti käytettävä kustannusmalli AKKE-hankkeissa. Kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Flat rate 7 %

Flat rate 7 %käytetään seuraavissa tapauksissa:

1) hankkeessa ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia
2) hankkeen ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista, tai
3) matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstönpalkkakustannuksista.
Vähintään yksi edellytyksistä on täytyttävä hakemus- ja päätösvaiheessa. Hankepäätöksessä määritelty kustannusmalli sovelletaan hankkeeseen koko sen toteuttamisajan mahdollisista kustannusrakenteen muutoksesta huolimatta

 

Hakemukset

Allekirjoitettu hakemus ja taustalomakkeet toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.

Muutokset hanke- ja rahoitussuunnitelmaan 

Mikäli hankkeen toteutuksen aikana ilmenee tarpeita tarkistaa hankkeen sisältöä, kustannusarviota, rahoitussuunnitelmaa tai hankkeen toteutusaikaa, tulee hakijan olla yhteydessä rahoittajaan. Jos hanketta tai sen osaa ei voida toteuttaa tukipäätöksen ja sen liitteenä olevan hankesuunnitelman mukaisesti, tuen saajan on tehtävä tukipäätöksen muutoshakemus.

Rahoittava viranomainen voi erityisestä syystä myöntää hankkeen toteutukselle jatkoaikaa. Tuen saajan on tehtävä jatkoaikaa koskeva perusteltu muutoshakemus ennen voimassa olevan päätöksen mukaista hankkeen päättymispäivämäärää.

Enemmän tietoa muutoksen hausta löytyy hakuohjeesta

Lomakkeet ja ohjeet

Hakemuslomake

Hakuohjeet

Tehtävänkuvauslomake kokoaikainen Vakiosivukulumalli (word)

Tehtävänkuvauslomake osa-aikainen Vakiosivukulumalli (word)

Tehtävänkuvaus kokoaikainen Yksikkökustannus (word)

Tehtävänkuvaus osa-aikainen Yksikkökustannus (word)

Yhteishankkeen taustalomake

De minimis ilmoitus (word)

Maksatushakemus

Maksatushakemuslomake

Liite maksatushakemukseen, vakiosivukulumalli (word)

Loppuraportti

 

Ota yhteyttä

Karl-Gustav Byskata
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi
Niklas Ulfvens
Aluekehitysjohtaja
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi