Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för projekt som främjar genomförandet av Österbottens landskapsprogram och regeringens regionutvecklingsbeslut. Anslaget kan användas till exempel för småskaliga utvecklings-, försöks- och utredningsprojekt som grundar sig på regionernas styrkor och specialisering.

Ansökningstid


För tillfället är inga ansökningsomgångar öppna

Information om finansiering som kan sökas finns på Öppna ansökningar sidorna

Har du en projektidé? Boka tid för presentation av din idè

Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand. Här kan du se vilka tider vi har reserverat för projektidepresentationer och boka tid för diskussioner. Du kan också fylla i projektidéblanketten och sända den till Österbottens förbund: karl-gustav.byskata@obotnia.fi.

När du söker om AKKE-finansiering

Projekt som finansieras ska vara i förenlighet med prioriteringarna i Österbottens landskapsprogram 2022-2025 eller med prioriteringsområdena Österbottens strategi för smart specialisering.

Krav på projekten

  • Projekttiden maximalt 2 år
  • Stödets andel maximalt 70% av projektets totalbudget, dock högst 150 000€
Projekten ska dessutom uppfylla följande särskilda urvalskriterier:
  • ansökan grundar sig på tyngdpunkterna i ansökningsomgången
  • projektet grundar sig på Österbottens landskapsprogram eller på Österbottens strategi för smart specialisering
  • det finns en tydlig koppling mellan problem och lösning i projektplanen
  • projektet bör ha ett nyhetsvärde och vara klart fokuserat
  • projektet har effekter på ett större område än för en enskild kommun eller en enskild aktör
  • projektet baserar sig på ett dokumenterat behov hos målgruppen
  • ur projektplanen ska det tydligt framgå vilka de tänkta resultaten är
  • det framkommer ur projektplanen vem som ansvarar för det fortsatta arbetet efter avslutat projekt

Österbottens förbund har endast möjlighet att stöda allmänna utvecklingsprojekt och sökande kan därför inte vara ett enskilt företag som med projekt vill utveckla sin affärsverksamhet.

Förenklade kostnadsmodeller

Kostnaderna kan beräknas antingen utifrån en flat rate kostnadsmodell (40 % eller 7 %)

Flat rate 40 %

Kostnadsmodell som i regel används för AKKE-projekt. Alla andra kostnader för projektet än lönekostnader ersätts med ett belopp som motsvarar 40 procent av de godtagbara lönekostnaderna.

Flat rate 7%

Flat rate 7% används i följande fall:

1) Projektet har inte lönekostnader för projektpersonal

2) kostnaderna för köpta tjänster som utgör minst 30 procent av projektpersonalens lönekostnader, eller

3) resekostnaderna utgör minst 20 procent av projektpersonalens lönekostnader

Minst en av förutsättningarna bör uppfyllas i ansöknings- och beslutsskedet. Den kostnadsmodell som fastställs i projektbeslutet tillämpas på projektet under hela projekttiden oberoende av förändringar i kostnadsstrukturen.
 

Ansökan om finansiering:

Undertecknad ansökan och bakgrundsblanketter sänds till adressen kirjaamo@obotnia.fi.

Blanketter och anvisningar

Projektansökningar från och med 29.11.2021

Ansökningsblankett

Ansökningsanvisningar

Uppgiftsbeskrivningsblankett - heltid (word)

Uppgiftsbeskrivningsblankett - deltid (word)

Bakgrundsblankett för gemensamt projekt

De minimis anmälan (word)

Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning

Bilaga till ansökan om utbetalning, standardbikostnadsmodell (word) (på finska)

Slutrapport 

Projekt som fått finansieringsbeslut före 31.8.2021

Ansökan om utbetalning

Slutrapportblankett

Ansökan om ändring 

Ta kontakt

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Regionutvecklingsexpert
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef