Tietonurkka

Kulttuurisote II 1.5.-31.12.2019

Kulttuurisote II -hankkeen tavoitteena oli sopeuttaa kulttuuri osaksi sekä sosiaali- ja terveyspalveluja että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä maakunta- ja sote-uudistuksen kariutumisen jälkeisessä tilanteessa. Hanke oli jatkoa Kulttuurisote-hankkeelle.

Jatkohanke koostuu kolmesta osahankkeesta. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla keskiössä oli ikäihmisten taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Pohjois-Savossa painopisteenä oli asiakkaan kulttuuristen oikeuksien tukeminen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen sote-palveluissa. Varsinais-Suomessa keskityttiin sairaanhoitopiirin rooliin kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä.

Hankkeen hallinnoija ja koordinoija oli Pohjanmaan liitto. Osatoteuttajina olivat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon liitot sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 

Hankkeen loppuraportti
Tietokortti
Ikäihmisten taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen tarjotin


Kulttuurisote 1.1. - 31.12.2018

hankkeen logo - teksti tule taide luo

Kulttuurisote oli kuuden maakunnan yhteishanke, jossa selvitettiin, miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut otetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Pohjanmaalla keskiössä olivat vanhuksille suunnatut palvelut.

Hanke oli yksi maan hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeista. Niillä pyrittiin edistämään taiteen hyvinvointivaikutuksia lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pitkän aikavälin tavoite on vakiinnuttaa taide ja kulttuuri osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.

Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Muut osatoteuttajat olivat Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pirkanmaan liitto, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea ja Turun kaupunki Varsinais-Suomesta. 

Hanke toimi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyön tukena.

Hankkeen loppuraportti

Kulttuurista ikäihmisten sote-palvelu, Pohjanmaan osahankkeen loppuraportti


Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja II 1.3.2016–31.3.2018

Hankkeen keskeisenä tehtävänä oli uusien terveyttä ja hyvinvointia edistävien taide- ja kulttuuripalvelujen käynnistäminen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kunnissa. Lue lisää hankkeen kotisivuilta.

Enemmän hyteä, vähemmän sote - Hyvinvointia ja terveyttä kulttuurista, loppuraportti


Multikult-foorumi 1.7.2014–31.5.2017

Hankkeen loppuraportti


Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja 1.2.2015–29.2.2016

Kolmen pohjalaismaakunnan Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen julkaisu, jossa esitellään osallistavan taiteen ja kulttuurin alalla hyväksi havaittuja käytäntöjä ja toimintamalleja. Julkaisu esittelee lyhyesti kaikkiaan 11 käytäntöä ja toimintamallia, jotka on valittu mukaan sekä pohjalaismaakunnista että eri puolilta Suomea.

Taide, hyvinvointi, kulttuuri. Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. 


Multikult 1.10.2013–30.11.2014

Monikulttuurinen kulttuuritoiminta Pohjanmaan maakunnassa, loppuraportti