Kuntien tasa-arvoteot

Pohjanmaan tasa-arvoryhmä toteuttaa keväällä 2021 tasa-arvokampanjan, johon sisältyy mm. mm. hyvien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusesimerkkien kerääminen Pohjanmaan kunnista.

Tavoite: Kerätään ja levitetään hyviä esimerkkejä kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä inspiraatioksi muille kunnille.

Sisältö: Kevään 2021 aikana tasa-arvoryhmä kerää tälle verkkosivulle hyviä esimerkkejä Pohjanmaan kunnissa tehtävästä tasa-arvotyöstä. 

Tasa-arvoteolla tarkoitetaan jotakin konkreettista toimenpidettä, jonka avulla kunta lisää tai on lisännyt asukkaiden tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta joko suoraan tai välillisesti. Käytännössä kunnan tasa-arvoteko voi olla esimerkiksi

 • eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan allekirjoittaminen
 • toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen
 • tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien koulutusten järjestäminen kunnan virka- tai luottamushenkilöille
 • sukupuolivaikutusten arviointi
 • sukupuolitietoinen budjetointi
 • sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulman huomioiminen kunnan palveluissa.

Teko voi olla iso tai pieni, kunhan lopputulos lisää asukkaiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta joko suoraan tai välillisesti.

Pohjanmaan kuntien tasa-arvotekoja

Kaskinen

 • on laatinut toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Korsnäs 

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.
 • on laatinut toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Kristiinankaupunki 

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.
 • on laatinut toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Kruunupyy 

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.
 • on laatinut toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Maalahti 

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.
 • on laatinut toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.
 • huomioi sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmaa järjestelmällisesti varhaiskasvatuksessa.
 • on toteuttanut asukkaille suunnatun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn vuonna 2017. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehittämisessä.
 • järjesti joulukuussa 2020 Petolahden ylästeella tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -teemapäivän.
 • toteuttaa tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvän henkilöstökoulutuksen keväällä 2021.
 • pyrkii lapsiystävälliseksi kunnaksi Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaiseksi. 

Mustasaari 

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.

Närpiö 

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.
 • on laatinut toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain toimintakertomuksessa.
 • on laatinut kaksisuuntaisen integraation toimintasuunnitelman.
 • huomioi tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden viestinnässään ja markkinoinnissaan.
 • on aktiivisesti mukana tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvässä kehittämistyössä ja hankkeissa, esim. Pohjanmaan tasa-arvoryhmän järjestämät Kaikkien työt -keskustelut sekä lukiolle suunnattu Idemo-pilottihanke.  

Pedersören kunta 

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.

Pietarsaari 

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.

Uusikaarlepyy

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.

Vaasa 

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.
 • on laatinut toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Vöyri 

 • on allekirjoittanut eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.
 • työstää parhaillaan uutta toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
 • työstää parhaillaan palkkausstrategiaa.
 • kokeilee elektronista perehdytysjärjestelmää yhdenvertaisemman perehdytyksen varmistamiseksi.

Ota yhteyttä

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija