Aktuellt från förbundet

30.11.2020

Österbottens förbund anordnar ett informationsmöte om kommande ansökningsomgångar måndagen den 30.11.2020 kl. 13–15.30
Läs mera

Inspirerande barnkultur lär barn och unga att medverka
6.10.2020

Barnkulturnätverket i Österbotten Bark anser att barnkulturen bör nå ut till alla barn och unga i landskapet.
Läs mera

5.10.2020

På grund av coronaviruset sköts Österbottens förbunds kundbetjäning främst per telefon eller elektroniskt tills vidare.
Läs mera

13.8.2020

Ny finansiering erbjuds för att främja turistnäringens återhämtning och utveckla turismen i regionerna. Den kan sökas av regionala turistorganisationer och motsvarande aktörer som stöder företagens verksamhet och utvecklar turismen på bred front i regionen.
Läs mera

Robocoast siktar på plats i nätverk för innovationsknutpunkter
11.6.2020

Konsortiet Robocoast, som består av sju högskolor, vill komma med i ett nätverk för digitala innovationsknutpunkter. Innovationsknutpunkterna är ett viktigt inslag i Europeiska unionens nya program för ett digitalt Europa, vilket syftar till att hjälpa företag att börja använda sig av nya digitala lösningar.
Läs mera

Utredning: Österbotten kan nå målen för att minska trafikutsläppen
10.6.2020

En färsk utredning om koldioxidutsläppen från trafiken i Österbotten visar att det är möjligt för Österbotten att nå Finlands mål för att minska utsläppen från trafiken.
Läs mera

80 / 81