Händer som håller i en gul blomma. Kädet pitelevät keltaista kukkaa.

Blogg: Kultur har en sömlös koppling till vårt välbefinnande

26.4.2024

Att dela på det gemensamma goda innebär att dela på de olika nyttosaker som är en del av livet och världen. En mycket viktig gemensam nytta i vår värld är kulturen.

Just nu konsumeras kultur och konst mest av högutbildade och klyftan mellan olika befolkningsgrupper ökar. För att vi alla ska kunna delta i kultur och konst om vi så önskar, måste vi skapa villkor, strukturer, situationer och utrymmen som sänker eller rent av bryter ner hindren för icke-deltagande.

Ett sådant verktyg är kulturkompisverksamheten, som nu förs ut i Österbotten via projektet Kultur med en erfarenhetsexpert. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och förvaltas av Österbottens förbund.

Konceptet är enkelt: en person går ut i kulturvärlden tillsammans en utbildad volontär, en kulturell följeslagare. Det vanligaste skälet till att någon inte deltar i kulturlivet är nämligen att det saknas ett lämpligt sällskap. Fysiska och psykiska begränsningar, ålder eller ekonomisk situation är också ofta hinder.

Kulturkompisverksamheten är förankrad i två bredare sammanhang. Det ena är kulturellt välbefinnande och det andra är volontärarbete. Frivilliga insatser för att hjälpa andra har enligt forskning visat sig bidra till välbefinnandet, både för dem som utför volontärarbetet och för samhället som helhet.

Glädjen och välbefinnandet i kulturvolontärarbete är därför lika stor för den frivilliga som för mottagaren. Enligt en ny undersökning (Jukka Hoffrén 2023) är det årliga monetära värdet av volontärarbete också enormt, 3,2 miljarder.

Begreppet kulturellt välbefinnande gjorde sitt stora intåg 2019, då Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade en rapport om de tydliga sambanden mellan att uppleva och utöva konst och att förebygga och behandla ett brett spektrum av psykiska och fysiska sjukdomar, samt att i allmänhet upprätthålla och förbättra vår hälsa.

Arbete och forskning om kulturellt välbefinnande hade gjorts i flera år innan rapporten publicerades. Till exempel var det tvärsektoriella åtgärdsprogrammet Konst och kultur ger välfärd, som genomfördes i Finland mellan 2010 och 2014, en unik insats på regeringsnivå även med globala mått mätt.

Det finns mycket att göra inom sektorn, och det måste göras målmedvetet och systematiskt. I Österbotten är det viktigaste just nu att förankra både begreppet kulturell välfärd och verksamhet som främjar den, som en självklar del av regionens social- och hälsovårdstjänster och andra välfärdstjänster.

Pia Timberg
Projektledare
Kultur med en erfarenhetsexpert

Gå till "Aktuellt från förbundet"