De effektivaste klimatåtgärderna i kommunerna i Österbotten är klarlagda

De effektivaste klimatåtgärderna i kommunerna i Österbotten är klarlagda

17.5.2023

Det gemensamma klimatprojektet för kommunerna i Österbotten håller på att avslutas. Avsikten med projektet var att ge kommunerna bättre möjligheter att vidta effektiva klimatåtgärder. Projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner körde igång i början av förra året och har arbetat nära tillsammans under hela året. Vid det avslutande evenemanget i maj kommer deltagarna att höra om projektets resultat och diskutera framtiden för klimatsamarbetet mellan kommunerna.

Under projektets gång har det tagits fram en massa underlag till stöd för klimatarbetet, till exempel kartläggningar av nuläget, scenarioberäkningar och projektidéer.

- Vi har gjort kartläggningar av nuläget inom klimatarbetet i samtliga kommuner, och för kartläggningarna intervjuade vi också kommunerna. Under våren pågick en serie workshoppar där deltagarna kom med idéer till projekt för att driva på klimatarbetet i landskapet. Det gemensamma arbetet under workshopparna var oerhört givande, säger projektledare Emma Liljeström på Sitowise glatt.

Projektet har visat att kommunerna i Österbotten är beslutsamma och handlingskraftiga när det gäller att begränsa klimatförändringen och anpassa sig till den. Projektet har också stärkt klimatarbetet i kommunerna och ytterligare förbättrat deras samarbete.

- Att arbeta tillsammans och lära av varandra är drivkrafter för att nå klimatmålen i Österbotten. Jag hoppas att resultaten av projektet ska vara till stor nytta för kommunerna i Österbotten och andra aktörer. En tydlig lägesbild och resolut agerande för att nå målen hjälper också kommunerna att planera och genomföra framtida projekt och utarbeta sina klimatplaner, konstaterar regionutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi på Österbottens förbund.

Projektet har varit högaktuellt i och med att klimatlagen reviderades i höstas. Den innebar en ny skyldighet för kommuner att utarbeta en klimatplan under nästa fullmäktigeperiod. En del av kommunerna i Österbotten kommer att utarbeta eller uppdatera sin klimatplan redan under denna fullmäktigeperiod.

Projektets slutwebbinarium hålls 24 maj kl. 9–11. Webbinariet är avgiftsfritt och riktar sig särskilt till tjänsteinnehavare och förtroendevalda i kommunerna i Österbotten, men alla intresserade är välkomna.

Webbinariet arrangeras av Österbottens förbund och Sitowise. Projektet Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner har finansierats genom miljöministeriets understöd Regioner som stöd för kommunernas klimatarbete.

Se program och anmälan dig med!

Gå till "Aktuellt från förbundet"