Tanssivia lapsia/Dansande barn

Österbottens förbund beviljar kulturbidrag

19.1.2023

Foto: Anna Earl

Fram till slutet av januari går det att söka om kulturbidrag via Österbottens förbund. Kulturnämnden vid Österbottens förbund understöder den finskspråkiga kulturen i landskapet genom bidrag för specifika ändamål. Bidrag beviljas kulturföreningar, arbetsgrupper och privatpersoner som varaktigt verkar i landskapet. 

Ansökningarna ska lämnas in till Österbottens förbund senast den 31 januari kl. 15. Mer detaljerade anvisningar och ansökningsblankett finns här.

 

Gå till "Aktuellt från förbundet"