EU-flagga

Österbottens förbund öppnar en utlysning av finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

24.4.2024

Österbottens förbund öppnar en utlysning av finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Hos Österbottens förbund kan inom ramen för programmet för EU:s regional- och strukturpolitik Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 ansökas om Eruf-finansiering på totalt cirka 1,2 miljoner euro för projekt som faller under särskilt mål 1.1 (Förbättring av förutsättningarna för forskning och innovation samt ibruktagande av avancerad teknik) inom insatsområde 1 Ett innovativt Finland samt för projekt som faller under särskilt mål 2.1 (Främjande av energieffektivitetsåtgärder och minskning av växthusgasutsläpp) inom prioriterat område 2 Ett klimatneutralt Finland. 

Ansökningstid 6.5.2024-10.10.2024.

Läs mer om Eruf-finansiering från utlysningsanons.

Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand. Boka tid för projektidédiskussion

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

Gå till "Aktuellt från förbundet"