Kaskö hamn. Kaskisten satama.

”Planeringen av Kasköbanan bör fortsätta”

5.4.2024

Landskapsdirektörerna och handelskamrarna i Österbotten och Södra Österbotten samt stads- och kommundirektörer och regionutvecklingsbolag uppmanar Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket att fortsätta planeringen av Kasköbanan.

Trots Metsä Boards uteblivna investering i en falskartongfabrik i Kaskö kommer bolaget att investera i andra planerade alternativ. I och med framtidsinvesteringarna förväntas massan som produceras vid BCTMP-fabriken i Kaskö i ännu större omfattning exporteras som råvara till Metsä Boards fabrik i Husum i Sverige.

– Med tanke på detta är det verkligen för tidigt att sluta planera Kasköbanan. Vi vill påminna om att nivån på de planerade direktinvesteringarna på västkusten är hög och att utvecklingen av en effektiv infrastruktur kräver investeringar i järnvägar, vägar och hamnfarleder.

– Vi vädjar om ett helhetsgrepp för att ta hem de storinvesteringar som planeras. Satsningen stöder också andra behov i näringslivet. Planeringen av Kasköbanan måste fortsätta och en fungerande logistik måste säkerställas för näringslivets behov.

Läs hela framställan:

Bild: Kaskö hamn.

Gå till "Aktuellt från förbundet"