Eruf-programperioden 2014–2020

Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 är ett riksomfattande program som inbegriper både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. Programdokumentet finns tillgängligt på strukturfonder.fi.

 

Logo för ERUF och logon för Hävkraft från EU

Ta kontakt

Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi