HYPERION – Hydrogen uptake in European Regions

Det Interreg Europe-finansierade projektet HYPERION stöder europeiska regioner i processen att införa vätgaslösningar (H2) som ett steg mot en smart och hållbar ekonomisk övergång.

En central och aktuell utmaning för EU:s regioner är att identifiera och genomföra de mest effektiva och ändamålsenliga sätten att öka vätgasens enorma potential.

Projektets övergripande mål är att bygga upp regionala ekosystem för en hållbar industriell omställning baserad på innovativa H2-lösningar och i synergi med regionala S3-strategier. Mot bakgrunden av detta mål används interregionalt lärande för att:

 1. Förstå nuläget i varje region och existerande god praxis för användning av avancerade H2-lösningar inom industri och transport samt viktiga områden som behöver mera stöd.
 2. Utveckla och implementera strategier för att stödja användning av avancerade H2-lösningar inom industri och transport.
 3. Skapa regionala ekosystem som baserar sig på H2-försörjningskedjan och kombinerar produktion, infrastruktur och användning samt involverar viktiga intressenter.
 4. Bygga upp kapacitet bland offentliga myndigheter för att stödja en övergång till ett ekonomiskt system som integrerar avancerade H2-lösningar inom industri och transport.

I projektet HYPERION deltar 8 regioner runtom i Europa och sammanlagt 11 projektpartner:

 1. ASEV – Agency for the development of the Empolese Valdelsa (Italien, Lead Partner)
 2. Regional Government of Tuscany (Italien)
 3. Regional Government of Castilla y Léon Castilla y León (Spanien)
 4. Österbottens förbund (Finland)
 5. Rogaland County Council (Norge)
 6. Ringkøbing-Skjern Municipality (Danmark)
 7. Hydrogen Europe Research (Belgien, Advisory Partner)
 8. Province of East Flanders (Belgien)
 9. Regional Pomeranian Chamber of Commerce (Polen)
 10. Marshal’s Office Pomerania (Polen)
 11. South East Regional Development Agency (Rumänien)

Projekttid: 1.4.2024 – 30.6.2028

Projektnummer: 02C0374

Hyperion-projektets logo.

Johanna Dahl
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi