Prognostisering och framtidsarbete

Insikter om Österbottens framtid

Världen vi lever i förändras snabbt. Framtidens utmaningar påverkar varandra och är ofta omfattande och svåra att förutse. Vi behöver framtidsarbete som utformar framtida utvecklingsförlopp för att stöda beslutsfattandet och strategiarbetet. Österbottens förbund samordnar landskapets prognostiserings- och framtidsarbete, som baserar sig på ett brett nätverkssamarbete.

Sektion för prognostisering

Utbildningsdelegationens sektion för prognostisering samordnar och utvecklar prognostiseringen på kort och lång sikt i Österbotten. Sektionen producerar bakgrundsinformation om bland annat framtida kompetens- och utbildningsbehov. Österbottens förbund samordnar sektionens verksamhet. I gruppen finns representanter för NTM-centralen i Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, näringslivsbolagen i landskapet, Österbottens handelskammare, Kust-Österbottens företagare, Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa universitet. Prognostiseringssektionen sammanträder i genomsnitt fyra gånger per år.

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen utvecklar det långsiktiga framtidsarbetet i landskapet. Gruppens första uppdrag är att börja utforma framtidsscenarier för landskapet. Resultaten kan användas i strategiarbetet i flera organisationer. Alla aktörer i landskapet som är intresserade av att utveckla framtidsarbetet kan delta i framtidsgruppens nätverkssamarbete.

Vi samlar in stoff till framtidsarbetet bl.a. genom enkäter och workshoppar. Den första enkäten är nu ute, och den kan besvaras på https://www.lyyti.fi/questions/8f05707b2e fram till den 23 september 2020. Med hjälp av enkäten kartlägger vi de viktigaste förändringskrafterna med tanke på framtidens utveckling av landskapet samt styrkor och svagheter i Österbotten.

Bakgrundsmaterial: Megatrender och förändringskrafter

bild från framtidsseminarium kuva tulevaisuusseminaarista

 

Pilotförsök inom framsynsarbete

Våren 2018 genomförde Österbottens förbund ett pilotförsök inom framsynsarbete. I pilotförsöket funderade vi på framtida trender i arbets- och näringslivet tillsammans med MDI, som är en konsultbyrå för regional utveckling. Resultatet av arbetet såg vi i form av scenarier för hur arbets- och näringslivet i Österbotten kommer att utvecklas. Läs slutrapporten (på finska). 

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Utvecklingsplanerare
Riusala Kimmo IMG 9981
Kimmo Riusala
Utvecklingsplanerare