Prognostisering och framtidsarbete

Mot en kolfri morgondag – Nationellt seminarium för regional prognostisering 2024

Mot en kolfri morgondagNationellt seminarium för regional prognostisering arrangeras 21–22.5.2024 i Vasa. Läs mer om seminariet

Insikter om Österbottens framtid

Världen vi lever i förändras snabbt. Framtidens utmaningar påverkar varandra och är ofta omfattande och svåra att förutse. Vi behöver framtidsarbete som utformar framtida utvecklingsförlopp för att stöda beslutsfattandet och strategiarbetet. Österbottens förbund samordnar landskapets prognostiserings- och framtidsarbete, som baserar sig på ett brett nätverkssamarbete.

Sektion för prognostisering

Utbildningsdelegationens sektion för prognostisering samordnar och utvecklar prognostiseringen på kort och lång sikt i Österbotten. Sektionen producerar bakgrundsinformation om bland annat framtida kompetens- och utbildningsbehov. Österbottens förbund samordnar sektionens verksamhet. I gruppen finns representanter för NTM-centralen i Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, näringslivsbolagen i landskapet, Österbottens handelskammare, Kust-Österbottens företagare, Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa universitet. Prognostiseringssektionen sammanträder i genomsnitt fyra gånger per år.

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen utvecklar det långsiktiga framtidsarbetet i landskapet. Gruppens första uppdrag är att börja utforma framtidsscenarier för landskapet. Resultaten kan användas i strategiarbetet i flera organisationer. Alla aktörer i landskapet som är intresserade av att utveckla framtidsarbetet kan delta i framtidsgruppens nätverkssamarbete.

Material

Framtidsarbetet i Österbotten 2020–2021 – Sammanfattning

Till användaren av materialet:

Österbottens förbund har sammanställt innehållet i diaserien under åren 2020 och 2021. Framtidsarbetets material sammanställdes i en process som omfattade följande skeden:

 1. Insamling av basmaterial:
  - Centrala megatrender och förändringskrafter, PESTE-analys
  - Scenariosyntes
 2. Framtidsenkät till aktörer i Österbotten i september 2020
  - Tema: De viktigaste förändringskrafterna med tanke på den framtida utvecklingen i Österbotten samt Österbottens styrkor och svagheter.
 3. Framtidsforskaren Johannes Koponens föreläsning om framtidsarbete 25.11.2020
 4. Framtidsworkshop I 4.12.2020
  - Tema: Visionsram för Österbotten 2050
 5. Framtidsworkshop II 2.2.2021
  - Tema: Utvecklingsvägar till framtidsbilderna i visionsramen och nödvändiga åtgärder 

Kommuner och andra aktörer i Österbotten kan fritt använda materialet i diaserien för sitt eget framtids- och strategiarbete.

 

Pilotförsök inom framsynsarbete

Våren 2018 genomförde Österbottens förbund ett pilotförsök inom framsynsarbete. I pilotförsöket funderade vi på framtida trender i arbets- och näringslivet tillsammans med MDI, som är en konsultbyrå för regional utveckling. Resultatet av arbetet såg vi i form av scenarier för hur arbets- och näringslivet i Österbotten kommer att utvecklas. Läs slutrapporten (på finska). 

Kommande evenemangKommande evenemang
Mera ur kalendern

Ta kontakt

Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Kimmo Riusala
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi