Programarbete

Grundtanken bakom programarbetet är att Österbottens utvecklingsmöjligheter ska kunna identifieras och samlas till en gemensam syn i det regionala programmet. På så sätt kan de aktörer och organ som deltar i arbetet styra utvecklingen och utvecklingsfinansieringen i den överenskomna riktningen.

Landskapsstrategin 

Landskapsstrategin är landskapets viktigaste planeringsdokument. Strategin innehåller målsättningar för utvecklingen på kort och lång sikt samt de mest centrala projekten och åtgärderna.

landskapsstrategi innehåller landskapsöversikten och landskapsprogrammet och styr landskapsplanen och kulturprogrammet

 

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet
Riusala Kimmo IMG 9981
Kimmo Riusala
Regionutvecklingsexpert
Landsbygdsutveckling, intressebevakning, utbildnings- och högskolepolitik, framtidsarbete och prognostisering