Programarbete

Grunden för regionutvecklingen

Grundtanken bakom programarbetet är att Österbottens utvecklingsmöjligheter ska kunna identifieras och samlas till en gemensam syn i det regionala programmet. På så sätt kan de aktörer och organ som deltar i arbetet styra utvecklingen och utvecklingsfinansieringen i den överenskomna riktningen.

Landskapsstrategin är landskapets viktigaste planeringsdokument. Strategin innehåller målsättningar för utvecklingen på kort och lång sikt samt de mest centrala projekten och åtgärderna.


Beredningen av Österbottens landskapsprogram 2018–2021 har startat  

Läs mera

Uppdaterat 02.02.2017, klockan 16.48, Marie Sjölind.