Aiempi tasa-arvotyö

Pohjanmaan tasa-arvoryhmä

Pohjanmaan tasa-arvoryhmä toimi vuodesta 1999 ensin nimellä naisteemaryhmä ja kaudesta 2011–2012 lähtien nimellä Pohjanmaan tasa-arvoryhmä. Ryhmän tehtävänä oli nostaa esiin sukupuolten tasa-arvoon liittyviä ajankohtaisia teemoja sekä edistää naisten osallistumista yhteiskunnan eri osa-alueilla ja eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan soveltamista Pohjanmaalla. Vuonna 2024 tasa-arvoryhmä korvattiin kaikille kiinnostuneille avoimella Pohjanmaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkostolla.

Tasa-arvoryhmän toimintakertomus 2022–2023
Liite 1. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen arki nuorille -kyselyn tulokset

Tasa-arvoryhmän toimintakertomus 2018–2021

Pohjanmaan kuntien tasa-arvoverkosto

Tasa-arvoverkoston tavoitteena oli tuottaa vertaistukea kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön. Verkosto kokoontui 1–2 kertaa vuodessa ja sitä hyödynnettiin mm. tasa-arvotyöhön ja -hankkeisiin liittyvän tiedon jakamisessa. Vuonna 2024 kuntien tasa-arvoverkosto korvattiin kaikille kiinnostuneille avoimella Pohjanmaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkostolla.

Kampanjat ja aineistoa

Pohjanmaan vuoden tasa-arvoyritys

Pohjanmaan vuoden tasa-arvoyritys -palkinto jaettiin keväällä 2023 toista kertaa. Palkinnon tavoitteena on nostaa esille ja kiittää yrityksiä, jotka aktiivisesti pyrkivät rakentamaan entistä tasa-arvoisempaa ja moninaisempaa työelämää. Palkinto myönnetään yritykselle, jossa arvostetaan ja vaalitaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja jossa työyhteisön moninaisuus nähdään aidosti voimavarana. Palkittu yritys on hyvä paikka työskennellä kaikille sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, kieleen, vakaumukseen, vammaan, terveydentilaan ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Lue lisää kampanjasta

Palkinnon voittajat:
2023: närpiöläinen kasvihuonealan yritys Bigro Ab
2021: vasalainen IT-yritys Oy Gambit Ab

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen arki nuorille

Kuinka rakennamme tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa Pohjanmaata yhdessä? Kuinka nuorten äänet saadaan kuuluviin koulujen ja kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä? Pohjanmaan tasa-arvoryhmä järjesti vuosina 2022–2023 kampanjan saadakseen nuorten äänet kuuluviin kuntien ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä. Kampanja sisälsi kyselyn, koulutusta ja työpajatyöskentelyä.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen arki nuorille -kyselyn tulokset  

Tasa-arvokampanja 2021

Pohjanmaan tasa-arvoryhmä toteutti keväällä 2021 tasa-arvokampanjan, johon sisältyi seuraavat osat:

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja 

Sitoumus naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa

Peruskirjan avulla kunnat ja maakunnat voivat vahvistaa sitoutumistaan naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen laajasti poliittisessa päätöksenteossa, palvelujen tarjonnassa ja työnantajaroolissa sekä sukupuoleen perustuvassa väkivallan ehkäisyssä.

Lue lisää Kuntaliiton kotisivuilta. 

Muita Kuntaliiton julkaisuja tasa-arvosta