Infomöten och material

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

Här hittar du informations- och utbildningsmöten kopplade till ansökningsomgångarna.

Du kan skicka frågor inför Österbottens förbunds infomöten i förväg via Lyyti.

Ändringar av datumen är möjliga. Kontrollera datumen på vår webbplats.

Kommande informationsmöten

 

Tidigare informationsmöten

22.5.2024 Utbildning i utbetalningsansökan för Eruf och FRO/JTF aktörer

Utbildning i utbetalningsansökan, Karl-Gustav Byskata, material i pdf form

Utbildning i utbetalningsansökan, Riitta Isoniemi och Ulrica Nylund, material i pdf form

28.5.2024 Österbottens förbunds EU-finansieringinformationsmöte: Eruf, Hållbar stadsutveckling och Interreg Aurora

EU-finansieringinformationsmöte, Niklas Ulfvens, Johanna Dahl, material i pdf form

EU-finansieringinformationsmöte, Johanna Leppänen, material i pdf form

EU-finansieringinformationsmöte, Emilia Piitulainen, material i pdf form

EU-finansieringinformationsmöte, Interreg Aurora Susanna Ehrs , material i pdf form

EU-finansieringinformationsmöte, Suvi Aho, material i pdf form

17.4.2024 FRO/JTF ansökningsinformationsmöte

Presentation Niklas Ulfvens

Presentation Karl-Gustav Byskata 

Presentation Johanna Leppänen

15.3.2024 Västra Finlands morgonkaffetillställning (på finska)

24.1.2024 Inledande möte för projekt som fick finansiering

3.10.2023 kl. 9–12 Informationsmöte om FRO/JTF 

24.5.2023 Västra Finlands morgonkaffe: Kommunikation under projektresans gång

Västra-Finlands morgonkaffe. Program på finska.

8.3.2023 Cirkulär ekonomi och energilösningar. Vilka åtgärder har gjorts och vad är nästa steg. Finansieringsmöjligheter via Fonden för rattvis omställning (JTF) 
20.12.2022 Österbottens JTF-infomöte
1.11.2022 Västra Finlands FRO-informationsmöte (på finska)

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027:

Morgonkaffemöten i Västra Finland

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen