Infomöten och material

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen

Här hittar du informations- och utbildningsmöten kopplade till ansökningsomgångarna.

Du kan skicka frågor inför Österbottens förbunds infomöten i förväg via Lyyti.

Ändringar av datumen är möjliga. Kontrollera datumen på vår webbplats.

Kommande informationsmöten

17.4.2024 FRO/JTF ansökningsinformationsmöte kl. 9–15

Österbottens förbund öppnar en utlysning av finansiering från Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF). JTF/FRO ansökans ansökningstid 28.3.- 04.06.2024. Mötet inleds med presentationer av projekt som fått finansiering och med nätverkande. Vid ansökningsinfo efter lunch informeras om ansökningsanvisningar och det reserveras tid för frågor. Anmälan och tilläggsuppgifter: https://www.lyyti.in/JTF_Hakuinfo_1742024_6501/se . Anmäl dig senast 12.4.2024. Plats: Bock’s corner, Ball Room, Gerbyvägen 16, 65230 Vasa, Finland

Program

9.00 Morgonkaffe & projektpresentationer

11.30 lunch (på egen bekostnad)

12.00 Ansökningsinfo & frågor

15.00 Tillfället avslutas 

Tidigare informationsmöten

15.3.2024 Västra Finlands morgonkaffetillställning (på finska)

24.1.2024 Inledande möte för projekt som fick finansiering

3.10.2023 kl. 9–12 Informationsmöte om FRO/JTF 

24.5.2023 Västra Finlands morgonkaffe: Kommunikation under projektresans gång

Västra-Finlands morgonkaffe. Program på finska.

8.3.2023 Cirkulär ekonomi och energilösningar. Vilka åtgärder har gjorts och vad är nästa steg. Finansieringsmöjligheter via Fonden för rattvis omställning (JTF) 
20.12.2022 Österbottens JTF-infomöte
1.11.2022 Västra Finlands FRO-informationsmöte (på finska)

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027:

Morgonkaffemöten i Västra Finland

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen