Infomöten

Här hittar du informations- och utbildningstillfällen om ansökningarna.

Du kan ställa förhandsfrågor inför Österbottens förbunds infomöten i förväg genom Lyyti.

Ändringar av datumen möjliga. Kontrollera datumen på vår hemsida.

Kommande informationsmöten

Infomöten på svenska om EU-finansiering


Österbottens förbund ordnar infomöten på svenska i anslutning till det nya finansieringsprogrammet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 i början av 2022. Informationsmötena ordnas via TEAMS.

Ingen förhandsanmälan behövs, ni kan ansluta er via länkarna. 

OBS! Notera nya datum!

 • Onsdag 26.1 kl. 9–10.30
  • Kostnadsmodeller 

Anslut till mötet genom att klicka på denna länk

 • Torsdag 10.3 kl. 9–12.00 (Obs! Tvåspråkigt tillfälle)
  • Program:
   • Information om ERUF-ansökningsomgången,
   • Programinnehåll, indikatorer och de minimis-stöd,
   • EURA2021 och grupprojekt 

Anslut till mötet genom att klicka på denna länk

Förutom dessa möten hålls utbildnings- och infomöten. Närmare information om dem kommer på vår webbplats i januari 2022.

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027: Morgonkaffemöten i Västra Finland i januari 2022 (på finska)


I januari 2022 håller landskapsförbunden i Västra Finland  morgonkaffemöten med information kring teman som exempelvis kostnadsmodeller, indikatorer, grupprojekt och EURA2021-systemet.

Tider och teman för morgonkaffemötena:

 • Torsdag 13.1 kl. 9–10.30 Kostnadsmodeller (på finska) 

Anmälning (senast den 10 januari) och program hittar du här. 

 • Torsdag 20.1 kl. 9–10.30 Indikatorer och de minimis-stöd

Anmälning (senast den 17 januari) och program hittar du här.

 • Västra Finlands morgonkaffemöte 27.1! Mötet skjuts upp till februari. Informationen kommer att skickas till de som har anmält sig och informationen uppdateras på Strukturfondernas och Österbottens förbunds webbplatser.

Evenemangen hålls via Teams.

Tidigare informationsmöten 

 • Infotillfälle om den nya programperioden (Västra Finland)
  När: 23.11.2021 kl. 12–16
 • Workshop för finländska Botnia-Atlantica-projektaktörer och organisationer (på svenska)
  När: 28.10.2021 kl. 9–12
 • Finansieringsinfo 14.9.2021

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen