Fonden för rättvis omställning JTF

Med projekt från Fonden för rättvis omställning (FRO) främjas hållbara energilösningar och koldioxidsnål växt- och djurproduktion.

Finansieringsansökningen öppnar under våren 2023.

Finlands särskilda FRO-mål är att minst halvera användningen av torv som energikälla fram till år 2030. Enligt EU:s landsrapport till Finland (2020) konstateras att det krävs ambitiösa nya åtgärder för att landet ska nå klimatneutralitet fram till 2035. De negativa socioekonomiska konsekvenserna av minskad torvproduktion drabbar i Österbotten speciellt växthusodlingen, växt- och djurproduktionen, logistik- och transporttjänster samt energiförsörjnings-beredskapen.

I Österbottens territoriella plan för en rättvis omställning (FRO-planen) lyfts två centrala utvecklingsbehov som lindrar skadeverkningarna av övergångsskedet. 

  • skapande av hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet
  • främjande av klimatneutral växt- och djurproduktion och restaurering av torvmossar.   

För att möjliggöra en rättvis omställning och motverka socioekonomiska konsekvenser i Österbotten behövs det mycket ny kunskap om utvecklade energilösningar som baserar sig på förnybar energi och om klimatneutral växt- och djurproduktion. Detta förutsätter innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i området för att man ska få till skräddarsydda lösningar.

Österbotten får för åren 2021–2023 sammanlagt 14,1 miljoner euro i FRO-medel. Österbottens förbunds andel är 4,2 miljoner euro. Finansieringen kan beviljas till allmänna utvecklings- och innovationsprojekt.

NTM-centralen i Mellersta Finlands andel på 9,9 miljoner riktas företrädesvis till företagsprojekt men också till kunskapshöjande projekt (ESF+ 0,7 miljoner €) samt projekt som syftar till återställande av torvtäkter (0,7 miljoner €).

Medfinansieras av Europeiska.

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef
Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Regionutvecklingsexpert
Ehrs Susanna IMG 9690
Susanna Ehrs
Regionutvecklingsexpert
Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert