Infomöten

Här hittar du informations- och utbildningstillfällen kopplade till ansökningsomgångarna.

Du kan skicka förhandsfrågor inför Österbottens förbunds infomöten i förväg via Lyyti.

Ändringar av datumen är möjliga. Kontrollera datumen på vår hemsida.

Kommande informationsmöten

-

Tidigare informationsmöten

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027:

Morgonkaffemöten i Västra Finland
 • EURA2021 och grupprojekt 17.3. klo 9.30
 • Infomöte om EU-finansiering 10.3 kl. 9–12.00
  • Program: Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027
  • Ansökningsomgång 1/2022 – program, tyngdpunkter och kriterier
   EURA2021 och grupprojekt
   Vasaregionens ekosystemavtal – innehåll, tyngdpunkter och ansökningsomgång
 • Kostnadsmodeller (på svenska) 26.1 kl. 9–10.30
 • Indikatorer och de minimis-stöd (Västra Finland) (på finska) 20.1 kl. 9–10.30
 • Kostnadsmodeller (Västra Finland) (på finska) 13.1 kl. 9–10.30   
 • Infotillfälle om den nya programperioden (Västra Finland) 23.11.2021 kl. 12–16
 • Workshop för finländska Botnia-Atlantica-projektaktörer och organisationer (på svenska) 28.10.2021 kl. 9–12
 • Österbottens förbunds finansieringsinfo 14.9.2021

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen