Infomöten

Här hittar du informations- och utbildningsmöten kopplade till ansökningsomgångarna.

Du kan skicka frågor inför Österbottens förbunds infomöten i förväg via Lyyti.

Ändringar av datumen är möjliga. Kontrollera datumen på vår webbplats.

Kommande informationsmöten

3.10.2023 kl. 9–12 Informationsmöte om FRO/JTF 

Österbottens förbund öppnar en utlysning av finansiering från Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF). Ansökningstid: 26.9. – 15.11.2023. Vid ansökningsinfo informeras om ansökningsanvisningar och det reserveras tid för frågor, dessutom får du lära dig mera om projektens kostnadsmodeller. Anmäl dig senast 28.9.2023: https://www.lyyti.in/JTF_Hakuinfo_3102023_5541/se 

Plats: Bock’s corner, Ball Room, Gerbyvägen 16, 65230 Vasa, Finland

Program: 

9.30 Morgonkaffe 

10.00 Ansökningsinfo & frågor

11.00 Paus

11.15 Kostnadsmodeller

12.00 Tillfället avslutas 

Tidigare informationsmöten

24.5.2023 Västra Finlands morgonkaffe: Kommunikation under projektresans gång

Västra-Finlands morgonkaffe. Program på finska.

8.3.2023 Cirkulär ekonomi och energilösningar. Vilka åtgärder har gjorts och vad är nästa steg. Finansieringsmöjligheter via Fonden för rattvis omställning (JTF) 
20.12.2022 Österbottens JTF-infomöte
1.11.2022 Västra Finlands FRO-informationsmöte (på finska)

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027:

Morgonkaffemöten i Västra Finland

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen