Företagsstöd under Corona-krisen i Jakobstadsregionen

Genom fyra åtgärdspaket skall projektet ge företagen och näringslivet i Jakobstadsregionen en dämpning av effekterna av Corona-krisen

Projektet vill samla, analysera, bearbeta och kommunicera ut den senaste informationen om de olika stödformerna och även ge direkt handledning och stöd till företagen för ifyllandet av olika ansökningar. Projektet skall marknadsföra och hantera specialstödet för enmansföretagare. Projektet vill analysera och matcha permitteringar och olika specialmålgrupper med företag i behov av arbetskraft. En plan för det fortsatta stödarbetet i spåren av krisen och en omvärldsanalys skapas i projektets slutskede.

‹ Tillbaka
financing 2379784 1920

Fakta om projektet