Jämställdhetsgruppens sammansättning 2022–2023

Beredare och sekreterare: Irina Nori, Österbottens förbund, fornamn.efternamn@obotnia.fi, tel. 044 032 0644

Österbottens förbund

Anna Bertills (ordf.) (ersättare: Lena Gammelgård)
Johanna Borg (ersättare: Steven Frostdahl)
Oili Airaksinen-Rajala (ersättare: Riitta Pääjärvi-Myllyaho)

Kommuner

Vasaregionen

Virve Flinkkilä, Vasa (ersättare: Elisabeth Hästbacka, Vasa)
Markus Norrback, Malax (ersättare: Victor Ohlis, Vörå)
Samuel Broman, Korsholm (ersättare: Kurth Silorinne, Laihela)

Sydösterbotten

Marianne Nyqvist-Mannsén, Närpes (ersättare: Mari Hiltula, Kaskö)
Paavo Rantala, Kristiinankaupunki (ersättare: Anja Heinänen, Kristinestad)

Jakobstadsregionen (samarbetsnämndens gemensamma representant)

Carola Sundqvist, Jakobstad (ersättare: Marika Hagnäs, Kronoby)

Österbottens välfärdsområde

Marjo Hannu-Jama (ersättare: Christian Lindedahl)

Läroanstalter

Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi 
Katja Luomaranta, Yrkeshögskolan Novia (ersättare: Katja Lakojoki-Karhu, Vasa yrkeshögskola)
Thomas Fant, Yrkesakademin i Österbotten (ersättare: Sofia Mitts-Björkblom, Yrkesakademin i Österbotten)
Mathias Kass, Optima (ersättare: Anne Peltomäki, Vamia)
Sabina Forsbacka, STEP-utbildning

Organisationer och företag

Agneta Udd-Saarela, Svenska Kvinnoförbundet (ersättare: Isabel Flemming, Svenska Kvinnoförbundet)
Hippi Hovi, Kust-Österbottens Företagare 
Triinu Varblane, Viexpo
Sabina Storbacka, Merinova