Finansierade projekt

Finansierade projekt

Följande projekt finansierades via det regionala anslaget i AKKE-programmet år 2020:

Företagsrådgivning under coronakrisen, Kristinestads Näringslivscentral

Företagsstöd under coronakrisen i Jakobstadsregionen, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Extraordinära insatser under coronakrisen för företag, Dynamo Närpes

Vaasa Region Covid Actions (VRCA), VASEK

Följande projekt har fått finansiering via det regionala tilläggsanslaget i AKKE-programmet år 2020 (finansiering beviljad 2021) :

Virtuaali- ja hybriditapahtumat tapahtumatuotannossa, Pohjanmaan Expo

Boosting Digimarketing in Jakobstad Region, Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia

E-Rekry, Yrkesakademin i Österbotten

Det digitala steget

Kulturresiliens i det nya normala

ReStart

RUXE- remote user experience testing

Growth planning Jreg

Kompetensutvärdering och företagsutveckling

Gågatans puls (Kävelykadun syke)

Finansiering bevliljad år 2023

Landskapets egenitierade utveckling

En förstudie av ibruktagandet av Riksarkivets elektroniska arkiveringstjänst

En förutseende och databaserad regionutveckling i Österbotten

Innovation Valley Österbotten-Pohjanmaa

Havsvindkraft och hamnarna i Österbotten

Utveckling av en verksamhetsledarmodell för besökscentret Meteoria Söderfjärden

Avtalsenligt samarbete

DACEPO (Developing Alholmen Circular Economy Platform)

KNK Business Region 

Cross-Cultural Career Catalyst

Attraktiva Vasaregionen

En samarbetsmodell mellan doktorsutbildade vid Vasan universitet och företag

Regionala innovationer ocjh försök (AIKO)

ClusDe - Cluster Development for Growth and Resiliens in the Boat and Food Industry

Björnön-Karhusaaren Industrypark