Finansierade projekt

Finansierade projekt

Följande projekt finansierades via det regionala anslaget i AKKE-programmet år 2020:

Företagsrådgivning under coronakrisen, Kristinestads Näringslivscentral

Företagsstöd under coronakrisen i Jakobstadsregionen, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Extraordinära insatser under coronakrisen för företag, Dynamo Närpes

Vaasa Region Covid Actions (VRCA), VASEK

Följande projekt har fått finansiering via det regionala tilläggsanslaget i AKKE-programmet år 2020 (finansiering beviljad 2021) :

Virtuaali- ja hybriditapahtumat tapahtumatuotannossa, Pohjanmaan Expo

Boosting Digimarketing in Jakobstad Region, Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia

E-Rekry, Yrkesakademin i Österbotten

Det digitala steget

Kulturresiliens i det nya normala

ReStart

RUXE- remote user experience testing

Growth planning Jreg

Kompetensutvärdering och företagsutveckling

Gågatans puls (Kävelykadun syke)

Finansiering bevliljad åren 2023 -

Landskapets egenitierade utveckling

En förstudie av ibruktagandet av Riksarkivets elektroniska arkiveringstjänst

En förutseende och databaserad regionutveckling i Österbotten

Innovation Valley Österbotten-Pohjanmaa

Havsvindkraft och hamnarna i Österbotten

Utveckling av en verksamhetsledarmodell för besökscentret Meteoria Söderfjärden

Ready for Talents

Förbättra sjösäkerheten vid Gertruds sluss

Avtalsenligt samarbete

DACEPO (Developing Alholmen Circular Economy Platform)

KNK Business Region 

Cross-Cultural Career Catalyst

Attraktiva Vasaregionen

En samarbetsmodell mellan doktorsutbildade vid Vasan universitet och företag

Regionala innovationer ocjh försök (AIKO)

ClusDe - Cluster Development for Growth and Resiliens in the Boat and Food Industry

Björnön-Karhusaaren Industrypark